Đặt tên cho con
NGUYỄN KHÁNH TOÀN
Đánh giá chung: TỐT 70/100 điểm
Nguyễn(阮)
Bộ 170 阜 phụ [4, 7] 阮
nguyễn
ruǎn, juàn, yuán
 1. (Danh) Nước Nguyễn , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc .
 2. (Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch , Nguyễn Hàm hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn , cho nên mượn dùng như chữ điệt .
 3. (Danh) Đàn Nguyễn.
 4. (Danh) Họ Nguyễn.

Khánh(庆)
Bộ 53 广 nghiễm [3, 6] 庆
khánh, khương, khanh
qìng
 1. Giản thể của chữ .

Toàn(全)
Bộ 11 入 nhập [4, 6] 全
toàn
quán
 1. (Danh) Ngọc thuần sắc.
 2. (Danh) Họ Toàn.
 3. (Tính) Đủ, không thiếu xót, hoàn bị. ◎Như: văn vũ song toàn văn và võ hoàn bị cả hai. ◇Tây du kí 西: Ngã chuyết hán y thực bất toàn... ... (Đệ nhất hồi) Tôi là kẻ vụng về, cơm áo không đủ... ◇Tô Thức : Nhân hữu bi hoan li hợp, Nguyệt hữu âm tình viên khuyết, Thử sự cổ nan toàn , , (Thủy điệu ca đầu 調) Người có buồn vui li hợp, Trăng có mờ tỏ đầy vơi, Xưa nay đâu có vạn toàn.
 4. (Tính) Đầy, mãn. ◇Tả Tư : Bạng cáp châu thai, dữ nguyệt khuy toàn , (Ngô đô phú ) Con trai con hàu có nghén hạt ngọc trai, cùng với khi trăng đầy trăng vơi.
 5. (Tính) Cả, tất cả. ◎Như: toàn quốc cả nước.
 6. (Phó) Đều, cả. ◎Như: toàn tự động hóa đều tự động hóa.
 7. (Động) Giữ cho nguyên vẹn, làm cho hoàn chỉnh. ◎Như: toàn hoạt thậm đa cứu sống được rất nhiều. ◇Nguyễn Trãi : Dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dục dân chi đắc tức , (Bình Ngô đại cáo ) Ta giữ quân nguyên vẹn là chủ yếu, cho dân được nghỉ ngơi.

1. [不全] bất toàn 2. [保全] bảo toàn 3. [全民公決] toàn dân công quyết 4. [全面] toàn diện 5. [周全] chu toàn 6. [安全] an toàn 7. [百科全書] bách khoa toàn thư 8. [舊約全書] cựu ước toàn thư 9. [苟全] cẩu toàn 10. [完全] hoàn toàn 11. [健全] kiện toàn 12. [兩全] lưỡng toàn 13. [全備] toàn bị 14. [全璧] toàn bích 15. [全部] toàn bộ 16. [全球] toàn cầu 17. [全民] toàn dân 18. [全家] toàn gia 19. [全美] toàn mĩ 20. [全能] toàn năng 21. [全軍] toàn quân 22. [全國] toàn quốc 23. [全權] toàn quyền 24. [全生] toàn sinh, toàn sanh 25. [全才] toàn tài 26. [全集] toàn tập 27. [全身] toàn thân 28. [全勝] toàn thắng 29. [全體] toàn thể 30. [全篇] toàn thiên 31. [全盛] toàn thịnh 32. [大全] đại toàn 33. [瓦全] ngõa toàn 34. [求全責備] cầu toàn trách bị 35. [成全] thành toàn
Con của bạn là:NamNữ
Dưới đây là ý nghĩa mặc định cho số nét nhỏ nhất tên của bạn, vì một chữ tiếng việt có nhiều nghĩa hán, bạn phải biết họ và tên bạn thuộc bộ nào trong tiếng hán, có ý nghĩa như thế nào, bạn chọn từ sự lựa chọn trên, rồi bấm vào nút xem bói.
Ý nghĩa tên Nguyễn Khánh Toàn
Nhân cách của bạn là:(?)Nhân cách: Còn gọi là "Chủ Vận" là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận. Khánh, tổng số nét là 6 thuộc hành Thuỷ. 6 Quẻ này là quẻ CÁT: Thiên đức địa tường đầy đủ, tài lộc pock thọ dồi dào, suốt đời yên ổn giàu sang, trở thành đại phú. Nhưng vui vẻ quá trớn e rằng quá vui sẽ buồn, nên thận trọng; có đức thì hưởng pock
Thiên cách của bạn là:(?)Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu. Nguyễn Khánh, tổng số nét là 18 thuộc hành Mộc. 18 Quẻ này là quẻ CÁT: Số này thuận lợi tốt đẹp, có quyền lực, mưu trí, chí lập thân, sẽ phá bỏ được hoạn nạn, thu được danh lợi. Nhưng quá cứng rắn, thiếu sự bao dung, cứng quá dễ gãy, sinh chuyện thị phi nên tập mềm mỏng, phân biệt thiện ác, nơi hiểm đừng đến. Gặp việc suy nghĩ kỹ hãy làm, sẽ thành công cả danh và lợi
Địa cách của bạn là:(?)Địa cách còn gọi là "Tiền Vận"(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận. Khánh Toàn, tổng số nét là 12 thuộc hành Hoả. 12 Quẻ này là quẻ HUNG: Số này đại hung, gian nan không buông tha, vì tự thân bạc nhược, không thể vươn lên, không giữ phận mình, nửa đường gãy đổ, bơ vơ không nơi nương tựa, là số suốt đời gian khổ
Tên đầy đủ của bạn(tổng cách):(?)Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau Nguyễn Khánh Toàn, tổng số nét là 24 thuộc hành Kim. 24 Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT: Vận cách ôn hoàn thuần lương, đường đi cũng có chút ít gập ghềnh, nhờ có tài trí trời cho đầy đủ, cần kiệm lập nghiệp, tay trắng làm nên, tiền của dồi dào cho đến già. Đó là phúc con cháu được kết thừa dư khánh
Ngoại cách của bạn là:(?)Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là "Phó vận" nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng. Tổng cách(24) - Nhân Cách(6) = 18 thuộc hành Mộc. 18 Quẻ này là quẻ CÁT: Số này thuận lợi tốt đẹp, có quyền lực, mưu trí, chí lập thân, sẽ phá bỏ được hoạn nạn, thu được danh lợi. Nhưng quá cứng rắn, thiếu sự bao dung, cứng quá dễ gãy, sinh chuyện thị phi nên tập mềm mỏng, phân biệt thiện ác, nơi hiểm đừng đến. Gặp việc suy nghĩ kỹ hãy làm, sẽ thành công cả danh và lợi
Mối quan hệ giữa các cách:Quan hệ giữa "Nhân cách - Thiên cách" sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là:Thuỷ - Mộc Quẻ này là quẻ Hung: Thành bại khó lường, nửa phước, nửa hoạ, thời của lý số nói chung là hung
Quan hệ giữa "Nhân cách - Địa cách" sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sởThuỷ - Hoả Quẻ này là quẻ Hung: Có biến cố nhanh, hoạ lớn ập đến, lo có bệnh tim
Quan hệ giữa "Nhân cách - Ngoại cách" gọi là vận xã giaoThuỷ - Mộc Quẻ này là quẻ Đại kiết: Nhiều tài, nhiều nghề, nhờ tài năng nên thành công tốt đẹp, được nhiều người giúp đỡ ngoài ý, quý nhân phù trợ, từng bướcthành tựu
Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên - Nhân - Địa: Vận mệnh của phối trí tam tàiMộc - Thuỷ - Hoả Quẻ này là quẻ Bình Thường: Có thể thành công nhất thời, nhưng rồi dần dần thất bại, có tai nạn đột biến, tai hoạ ngoài ý ( hung )


Ghi Chú: Số nét bằng 0 là từ tiếng việt không có nghĩa tiếng hán, bạn nên xem bói Lạc Việt, là tên đặt theo nghĩa tiếng việt, và không liên quan đến nghĩa chữ hán, vâng tiếng việt mỗi ký tự vẫn có số nét hoặc bói Ai Cập dưới đây:

Xem bói Lạc Việt
Xem bói Ai Cập
Chữ ký tênToàn
chu ky dep - Toan
Chức năng tạo danh sách tên yêu thích nhờ bạn bè bình chọn:

Để tạo danh sách tên yêu thích của bạn.
Đã có 271 người thích tên này. Nếu bạn thích bấm nút  để thêm tên này vào danh sách bình chọn của bạn, rồi share link nhờ bạn bè bình chọn giúp. Và chúng tôi cũng đã đăng link của bạn lên trang chủ nhờ người xem bình chọn giúp bạn. Để cho người xem hiểu được ý nghĩa tên của bạn dự định đặtcho con của mình, bạn nên nhập ý nghĩa vào ô TextBox trên, rồi mới bấm nút này.3384
Mời bạn tham khảo thêm các tên gợi ý dưới đây:
Đức Toàn(305)Khánh Toàn(271)Minh Toàn(233)Văn Toàn(199)Thanh Toàn(157)
Ngọc Toàn(120)Bảo Toàn(107)Đình Toàn(82)Huy Toàn(81)Hữu Toàn(80)
Song Toàn(68)Phúc Toàn(61)Duy Toàn(54)Quốc Toàn(54)Quang Toàn(54)
Xuân Toàn(51)Anh Toàn(45)Công Toàn(42)Mạnh Toàn(42)Tiến Toàn(31)
Thái Toàn(29)Thế Toàn(28)Vũ Toàn(28)Bá Toàn(27)Trọng Toàn(26)
Khắc Toàn(25)Vĩnh Toàn(25)Kim Toàn(24)Phước Toàn(23)Đăng Toàn(22)
Thiện Toàn(21)Nhật Toàn(17)Phú Toàn(16)Thị Toàn(16)Đắc Toàn(13)
Phương Toàn(13)Cảnh Toàn(13)An Toàn(13)Trung Toàn(12)Nguyên Toàn(12)
Viết Toàn(11)Danh Toàn(10)Thuận Toàn(9)Đại Toàn(9)Tấn Toàn(8)
Bửu Toàn(8)Hoàng Toàn(8)Sỹ Toàn(8)Ðức Toàn(7)Bách Toàn(6)

Những tên được người dùng tìm nhiều nhất năm 2015
Minh Anh(10056)Gia Bảo(8595)Bảo An(6896)Bảo Anh(6883)An Nhiên(6514)
Gia Huy(6401)Bảo Ngọc(6301)Gia Hân(5665)Kim Ngân(5472)Minh Khang(5317)
Bảo Châu(4731)Anh Thư(4729)Minh Châu(4694)Gia Hưng(4693)Ngọc Diệp(4637)
Nhật Minh(4209)Tấn Dũng(4171)Quỳnh Anh(4109)Gia Khánh(4084)Ngọc Hân(4078)
Khánh Linh(3991)Nhất Duy(3958)Ngọc Anh(3871)Tuấn Kiệt(3769)Gia Linh(3637)
Bảo Nam(3555)Bảo Hân(3537)Khôi Nguyên(3524)Phương Thảo(3519)Quỳnh Chi(3513)
Khánh An(3506)Minh Ngọc(3401)Đăng Khoa(3389)Phương Anh(3215)Minh Khôi(3194)
Khánh Chi(3163)Trâm Anh(3137)Minh Quân(3066)Quang Minh(3061)Khánh Ngọc(3048)
Thảo Nguyên(3039)Hoàng Anh(3006)Thảo Nhi(2964)Minh Đức(2943)Quang Anh(2896)
Hải Đăng(2813)Đức Anh(2800)Thiên Kim(2776)Tú Anh(2657)Tuấn Anh(2647)
Xem tất cả